Terug naar overzicht

Medewerkers als doorslaggevende factor

Is menselijk gedrag van doorslaggevend belang bij de totstandkoming en uitvoering van businessplannen en -strategieën, commerciële trajecten, veranderprogramma’s en crisismanagement situaties? 

Impliciet weten we natuurlijk dat het antwoord op deze vraag ja is en toch is er in de praktijk weinig expliciete aandacht voor. Succesvolle organisaties onderkennen dat het investeren in het verandervermogen van haar leiders en medewerkers van doorslaggevende invloed is op een duurzame samenwerking met elkaar en met de stakeholderomgeving buiten de organisatie.

En die investering resulteert in een meer gedragen en succesvolle bedrijfsvoering, klantgerichtere bedieningsconcepten en meer mentale weerbaarheid als zaken niet volgens plan verlopen.

Van denken naar doen

Serious gaming concepten zijn afgeleid van het begrip “war gaming”, dat zijn oorsprong vindt in de militaire wereld. Deze concepten worden ook al veel gebruikt in het onderwijs en in toenemende mate ook in het bedrijfsleven.

De beslissingen die een militaire leider neemt hebben vaak - letterlijk -  invloed op de levens van militairen en dat is één van de redenen waarom gemaakte plannen en strategieën indien mogelijk getest worden vóórdat ze in de praktijk worden gebracht. 

Vertaald naar het bedrijfsleven zullen de beslissingen die een business leider moet nemen vaak geen kwestie zijn van leven of dood, maar de gevolgen van niet geteste businessplannen, commerciële proposities en crisismanagementplannen op klanten, medewerkers, maatschappij of andere stakeholders kunnen wel degelijk impactvol zijn en kunnen grote gevolgen hebben.

100% Afbeelding

content-image content-image content-image

Arbor Consulting biedt de volgende serious gaming concepten aan:  

Rehearsals

Rehearsals zijn sessies waarin het management van een organisatie alle relevante partijen die doorslaggevend zijn bij het succesvol uitvoeren van een plan of strategie bijeen brengt in één of meerdere gezamenlijke meetings vóórdat het plan of de strategie daadwerkelijk wordt geïmplementeerd. In veel gevallen worden relevante partijen namelijk wel deels betrokken, maar krijgt men nooit het overkoepelende plan te zien totdat het al in de praktijk wordt gebracht.        

Het stelt de deelnemers aan deze finale repetities in de gelegenheid om nog meer vertrouwd te raken met de plannen, deze eventueel nog aan te scherpen en vooral ook helder te krijgen waar ieders verantwoordelijkheden en wederzijdse afhankelijkheden liggen vóórdat de plannen worden uitgerold.

Vanuit het Listen, Learn, Lead & Repeat principe worden deze sessies ook periodiek herhaald om ervaringen te delen, plannen bij te stellen en simpelweg in verbinding met elkaar te blijven.

Red teaming  

“No plan survives the first enemy contact” is een gevleugelde uitspraak binnen de militaire wereld en bevestigt dat het uitrollen van geen enkel businessplan of strategie precies gaat zoals verwacht.

Eén van de belangrijkste redenen daarvoor is dat de stakeholders in de omgeving van de organisatie reageren op de ingezette koers en hun handelen aanpassen. Of dat nu in militaire termen de vijand of in business termen de concurrent, een toezichthouder of de eigen Ondernemingsraad is, maakt in de kern niets uit.

Als organisatie wilt u – liefst zo snel mogelijk – inzicht krijgen in de acties die stakeholders gaan nemen als gevolg van uw strategie en daartoe maakt men in de militaire omgeving gebruik van zogenaamde Red Teams. Deze teams van professionals bestuderen uw gekozen strategie, identificeren de stakeholders waar de meeste “dreiging” vanuit gaat en simuleren stakeholder acties waarop uw organisatie weer moet reageren. 

Het red teaming concept werkt goed vóór de implementatie van businessplannen en strategieën als ook tijdens de uitvoering daarvan. Het voordeel van een dergelijke aanpak is dat uw organisatie beter voorbereid is op de meest waarschijnlijke scenario’s die op haar af komen en daardoor beter in staat is het initiatief te houden.

100% Afbeelding

content-image content-image content-image

Real life simulations   

Een “real life simulation” is een oefening waarbij de leiding van een organisatie onverwacht wordt geconfronteerd met één of meerdere omstandigheden die zich manifesteren op een moment dat dit niet werd verwacht. Zowel binnen de militaire als de business omgeving worden deze oefeningen vaak gebruikt om situaties te oefenen die buiten de dagelijkse orde van de organisatie vallen. Het meest bekende voorbeeld van een dergelijke situatie is een crisis, maar een real life simulation kan ook worden toegepast om te testen of uw organisatie in staat is een plots opdoemende commerciële kans te benutten. Denk hierbij aan het overnemen van een concurrent of een grote opdracht bij een prospect.  

Het vooraf oefenen van crisis situaties lijkt in eerste instantie weinig zinvol. Immers, we weten niet welke specifieke crisis er op ons af komt, dus hoe kunnen we er dan voor oefenen?

Het antwoord ligt gelegen in het feit dat een effectieve crisismanagement simulatie niet als doel heeft dé volgende crisis te voorspellen en dan te oefenen als wel in algemene zin beter voorbereid te zijn op een crisis, waardoor deze niet escaleert. Door een aantal crisis scenario’s te simuleren en dit als team met elkaar te doorleven, krijgt de leiding van uw organisatie niet alleen beter inzicht op het eigen gedrag tijdens een crisis, maar ook op het gedrag van stakeholders in uw omgeving. Ook is dit een gelegenheid om de aanwezige crisis/business continuity- en communicatieplannen te testen op hun effectiviteit.

Wilt u weten hoe de serious gaming concepten van Arbor Consulting uw organisatie robuuster en succesvoller kunnen maken? Vraag een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan.

Serious Gaming per sector

Meer informatie?

Vraag vrijblijvend
een adviesgesprek aan!

Plan adviesgesprek

Pascal Hogenboom

Founding partner Bel +31 (0)6 1174 9874