Terug naar overzicht

Pensioenfondsen

Een duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar pensioen realiseren voor deelnemers. Dat is de missie van pensioenfondsbestuurders. En dat is geen éénvoudige opgave. In een wereld van lage rente, onduidelijkheid over de toekomst van het Nederlandse pensioenstelstel en een toenemend aantal uitbestedingsrelaties is het voor pensioenfondsbestuurders lastig de controle te houden. Controle die wel wordt verwacht van toezichthouders en deelnemers.    

Arbor Consulting heeft speciaal voor besturen van pensioenfondsen een aantal concepten ontwikkeld waarbij inzichtelijk wordt gemaakt welke elementen van belang zijn bij het (be)sturen in minder goed voorspelbare en soms onoverzichtelijke situaties.     

Second opinion crisis/business continuity plannen

Second opinion uitbestedingsbeleid

Second opinion risicomanagementbeleid

Serious gaming/crisismanagement simulaties    

Workshops  

Interim management

Uitgebreide informatie over onze diensten

Besturen in tijden van crisis

Met dank aan de Swalef Academy zijn er de afgelopen periode verschillende Virtual Meetings en inspiratiefilmpjes gemaakt door Bestuurders en specialisten.

Nu zijn alle visies en tips digitaal gebundeld in een boekje.

Download het Swalef boekje "Besturen in tijden van crisis"

Recent uitgevoerde opdrachten

Second opinion crisis/business continuity plannen

Een groot ondernemingspensioenfonds had behoefte aan een second opinion op de bestaande crisismanagementplanen. In een analyse en een rapport met aanbevelingen heeft Arbor Consulting 7 aanbevelingen gedaan waarvan er 5 door het bestuur zijn overgenomen. De belangrijkste overgenomen aanbevelingen waren om de losstaande plannen als één integraal geheel vast te leggen en om het vervolgens “van het papier af te halen” en er daadwerkelijk mee te oefenen in een veilige en gesimuleerde omgeving aan de hand van serious gaming concepten.

Crisismanagement simulatie 

Een bedrijfstakpensioenfonds had de behoefte om de bestaande crisismanagement- en bedrijfscontinuïteitsplannen te testen en zo beter voorbereid te zijn op een toekomstige crisis.

Arbor Consulting heeft een real life simulatie uitgevoerd waarbij financiële, IT en reputatierisico's werden gecombineerd. De simulatie was toegesneden op dit specifieke pensioenfonds en werd daarom als zeer realistisch ervaren. Naast de voor de hand liggende verbeteringen in procedures en documenten gaven de bestuursleden aan dat zij zich beter voorbereid voelden op een echte crisis omdat zij hun eigen gedrag en dat van hun collega's onder druk leerden (her)kennen. Er zijn waardevolle lessen geleerd over hoe om te gaan met die druk.

Workshops 

Workshop Uitbesteden voor pensioenfonds. Op uitnodiging van het bestuur van een bedrijfstakpensioenfonds heeft Arbor Consulting een workshop “Uitbestedingsbeleid 2.0” verzorgd. Na een inleidende self assessment door het bestuur is er op een interactieve manier ingegaan op de uitbestedingspartners van dit fonds en de stakeholderomgeving waarmee die uitbestedingspartners zelf te maken hebben. Dat leverde voor het bestuur op z’n zachtst gezegd interessante inzichten op. Het aloude spreekwoord “kijk verder dan je neus lang is”, is omgezet in concrete handvaten voor toekomstige interactie met uitbestedingspartners.

Werkzaam als pensioenfondsbestuurder en benieuwd hoe de maatwerkconcepten van Arbor Consulting uw fonds robuuster en toekomstbestendiger kunnen maken? 

Vraag een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan.

 

Vrijblijvend kennismakingsgesprek

Meer informatie?

Vraag vrijblijvend
een adviesgesprek aan!

Plan adviesgesprek

Pascal Hogenboom

Founding partner Bel +31 (0)6 1174 9874