Terug naar overzicht

Verzekeraars

Relevant blijven in een voortdurend veranderende markt.  Relevant voor medewerkers, maatschappij,  klanten en aandeelhouders. Dat is de grootste uitdaging voor verzekeraars de komende jaren en vergt een ware transformatie.

Arbor Consulting heeft speciaal voor verzekeraars een aantal concepten ontwikkeld waarbij management en medewerkers inzicht krijgen in hun eigen handelen en van daaruit kunnen werken aan ander, effectiever gedrag dat wél helpt de gewenste transformatie vorm te geven.

Second opinion strategie

Serious gaming ter versterking commerciële slagkracht

Markt onderzoeken

Business coaching

Interim management

Uitgebreide info over onze diensten

Recent uitgevoerde opdrachten

Second opinion strategie.

Door tegenvallende commerciële resultaten bij een pensioenverzekeraar is er door Arbor Consulting middels gesprekken met management, medewerkers en klanten een “root cause” analyse uitgevoerd en zijn een aantal- nog niet bekende- knelpunten geadresseerd en opgepakt. Deze knelpunten zaten in de betreffende proposities ten opzichte van andere vergelijkbare proposities in de markt én het gedrag van accountteams bij commerciële trajecten. Arbor Consulting heeft een concreet advies met oplossingsrichtingen opgeleverd waarmee de betreffende verzekeraar zelf aan de slag kon gaan.

Marktonderzoeken.

Arbor Consulting voert regelmatig marktonderzoeken uit waarbij er op basis van kwantitatieve én kwalitatieve analyses samen met de klant conclusies worden getrokken en strategieën worden bijgesteld. Eén van de marktonderzoeken behelsde de toegenomen invloed van Ondernemingsraden op het besluitvormingsproces rondom arbeidsvoorwaarden bij werkgevers. Met name bij de arbeidsvoorwaarde pensioen bleek dat de werkgevers steeds minder belang hechtten door wie de pensioenregeling werd uitgevoerd en dat die beslissing steeds vaker aan Ondernemingsraden werd gelaten (nadat de inhoud van de regeling overeen was gekomen). De wijziging in strategie van deze klant omvatte onder andere een grotere focus op Ondernemingsraden en het besef dat dit een steeds belangrijkere stakeholder is geworden bij de keuze voor een uitvoerder.

Serious gaming.  

Accountteams bij verzekeraars worden bij grotere commerciële trajecten vaak samengesteld uit meerdere inhoudelijke specialisten, sales professionals en directieleden. 

Arbor Consulting wordt ter voorbereiding op deze commerciële trajecten vaak gevraagd om op te treden als “oefenklant”, waarbij een presentatie, pitch of site visit- vaak tot in de details- wordt nagespeeld.  De feedback die Arbor Consulting vaak krijgt van de deelnemers aan deze “oefensessies” zijn dat nu niet alleen de inhoud integraal op elkaar is afgestemd, maar vooral ook dat er meer een teamgevoel ontstaan is en er een gezamenlijke “toon” richting deze specifieke prospect gevonden is.   

Werkzaam in de verzekeringsbranche en benieuwd hoe de maatwerkconcepten van Arbor Consulting uw organisatie robuuster en succesvoller kunnen maken? 

Vraag een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan.

Vrijblijvend kennismakingsgesprek

Meer informatie?

Vraag vrijblijvend
een adviesgesprek aan!

Plan adviesgesprek

Pascal Hogenboom

Founding partner Bel +31 (0)6 1174 9874